De behoefte aan controle
Hoe gemakkelijk zou het zijn als je totale controle kon uitoefenen over je omgeving? Als je kon bepalen hoe andere mensen zich gedragen? Wat zou dat een berg misverstanden, frustraties, ergernissen en conflicten schelen! En niet te vergeten: therapiekosten.


Controle, invloed en verwachtingen Als je er goed over nadenkt, dan weet je heus wel dat bovenstaand beeld niet bestaat: controle hebben over anderen is gewoon onmogelijk.

Wat je wél kunt proberen is invloed uitoefenen op anderen. Je kunt bijvoorbeeld met argumenten komen waarom jij vindt dat iets op een bepaalde manier moet gebeuren en wanneer dat dan wel moet gebeuren. Op die manier kun je proberen iemand over te halen iets wel of juist niet te doen. Maar uiteindelijk ligt de beslissing altijd bij de persoon zelf om wel of niet naar je te luisteren.


Hoe komt het dan dat veel mensen, ondanks dit inzicht, zo teleurgesteld raken in het gedrag van andere mensen? Dat heeft te maken met verwachtingen die we hebben ten aanzien van mensen.


Denkfout We maken vaak een denkfout. We denken namelijk vaak (en meestal onbewust) dat andere mensen dezelfde ideeën, overtuigingen, gevoelens, normen en waarden hebben als wij zelf hebben. En dat mensen dus dezelfde keuzes zouden maken of hetzelfde zouden handelen als wij.


Als iemand compleet anders handelt dan wat jij verwacht, dan kan je dat diep van binnen enorm hard raken. Dan voel je je teleurgesteld, gefrustreerd, kwaad of verdrietig en kun je het gedrag van die persoon niet begrijpen. Maar geen mens is hetzelfde. Iedereen denkt en handelt vanuit zijn of haar eigen referentiekader.

Open deur Ergens beseffen we dit allemaal heel goed. Maar er is nog vaak dat verschil tussen een idee in ons hoofd en de werkelijkheid.

Dus nog even voor de duidelijkheid: we hebben geen controle over anderen! We hebben alleen maar controle over wat we zelf denken en doen. En daar hebben we volgens mij al onze handen aan vol.


Reminder De eerstvolgende keer dat je jezelf weer eens in een situatie aantreft waarin je denkt: – Als hij nou maar… – Waarom luistert ze nou niet? – Waarom is het zo moeilijk te begrijpen dat… denk dan eens terug aan bovenstaande afbeelding. Stel jezelf vervolgens de vraag waar de grens ligt tussen controle willen hebben en invloed willen/kunnen uitoefenen. Denk dan ook eens na over de vraag of er soms bij jezelf verwachtingen leven die gebaseerd zijn op veronderstellingen van jouw kant (in plaats van de realiteit van de ander).


Last but not least Probeer je ook eens de enorme hoeveel rust voor te stellen die je voor jezelf creëert, zodra je accepteert dat je op heel veel situaties en mensen simpelweg géén invloed of controle hebt.


Kikken Coaching

22 views

Recent Posts

See All